Святочны перыяд схіляе нас да рэфлексіі  над уласным жыццем. Надыходзячыя святы з'яўляюцца добрай магчымасцю, каб больш часу правесці з блізкімі асобамі і адчуць іх любоў. Менавіта ў гэты час мы павінны зразумець важнасць і неабходнасць прысутнасці другога чалавека.
Тое, што кожны павінен быць адораны цяплом і добрым словам, з'яўляецца найважнейшым пасланнем Святаў Божага Нараджэння. Няхай Бэтлеемская зорка, якая паказала каралям шлях да нованароджанага Езуса, прывядзе нас да тых, хто патрабуе сардэчнасці, каб праз нашае сведчанне яны змаглі з надзеяй і аптымізмам паглядзець у будучыню. Дзень Божага Нараджэння - гэта непаўторны дзень, напоўнены яснасцю Божага святла. Няхай гэтае святло ніколі не гасне ў нашых сэрцах, а робіць нас лепшымі і адкрытымі на патрэбы іншых. Kожную хвіліну мы павінны быць гатовыя прыйсці на дапамогу тым, хто патрабуе.
Hа час надыходзячых святаў Божага Нараджэння і Новага Году, жадаю вам Божай любові, якая ўсе пераможа, моцнай Надзеі, якая дапаможа пераадолець вам усе цярпенні і зло, і глыбокай Веры, якая давядзе вас да жыцця з Богам на зямлі і на небе.
 
Кс. Станіслаў Мжыглуд SDS
Пробашч парафіі
 
 

______________________________________________________________________________________

Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Zbliżające się święta, są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnim, spędzić więcej czasu z rodziną i cieszyć się miłością innych. Powinniśmy zwłaszcza w tym świątecznym czasie doceniać obecność drugiego człowieka.
Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia. Niech gwiazda betlejemska która pokazała drogę pasterzom do nowonarodzonego Jezusa Chrystusa  prowadzi nas do tych, którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość. Dzień Bożego Narodzenia jest niepowtarzalnym dniem, pełnym jasnego Bożego światła. Niech nie gaśnie ono nigdy w naszych sercach, czyniąc nas coraz lepszymi, wspaniałomyślnymi wobec innych. W każdej chwili bądźmy pomocni, gdy ktoś w pobliżu będzie potrzebował wsparcia.
Na zbliżające się Świąta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzę Wam  wszystkim Bożej Miłości, która wszystko zwycięży, mocnej Nadziei, która przetrwa wszelkie cierpienie i zło i głębokiej Wiary, która doprowadzi Was do życia z Bogiem na ziemi i w wieczności.
 
 
Ks. Stanisław Mrzygłód SDS